Circulair ontwerpen

maart 11, 2020 0 Door Elizabeth

Circulair ontwerpen

 

Elk project Rijkswaterstaat in 2030 een circulair ontwerp

 

Circulair ontwerpen is voor een groot deel van de Nederlanders op dit moment nog een behoorlijk vaag begrip. Toch heeft Rijkswaterstaat zichzelf nu al ten doel gesteld om in het jaar 2030 volledig volgens die methode te gaan werken. Op hoofdlijnen betekent dit, dat de projecten waarbij Rijkswaterstaat betrokken is op een steeds duurzamere wijze zullen worden gebouwd en dat men tijdens het opstellen van een circulair ontwerp er tevens rekening mee houdt dat zoveel mogelijk van de gebruikte bouwmaterialen aan het einde van het infrastructuurproject kunnen worden hergebruikt voor andere toepassingen in onze samenleving.

 

Preventie

 

Kijken we gedetailleerder naar wat een regulier circulair ontwerp volgens Rijkswaterstaat inhoudt, dan zien we dat dit proces uit drie verschillende lagen met principes bestaat: preventie, waardebehoud en waardecreatie. In de eerste, preventieve laag wordt gekeken naar praktische zaken  van het project en de mogelijke efficiency daarvan. Door elk detail in het proces vooraf uitgebreid onder de loep te nemen kan voorkomen worden dat er dingen gedaan gaan worden die uiteindelijk volledig overbodig blijken te zijn.

 

Waardebehoud

 

Bij de tweede laag in het proces draait alles om waardebehoud. Dit level van het circulair ontwerp kan overigens ook prima ingezet worden als men op een duurzame manier wil proberen om de levensduur van een al bestaand object te verlengen. Daarnaast speelt recycling een belangrijke rol in deze laag. Zijn er mogelijk al elders objecten, materialen of grondstoffen beschikbaar voor hergebruik, zodat er geen beroep op de aanschaf van nieuw hoeft te worden gedaan? Dit kan niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook de duurzaamheid van een circulair ontwerp aanmerkelijk verhogen.

 

Waardecreatie

 

Bij waardecreatie, de derde laag van het proces rondom een circulair ontwerp, kan met het oog op verhoogde duurzaamheid met een groot aantal verschillende factoren rekening worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om een object in een vroeg stadium dusdanig doordacht te ontwerpen, dat het meerdere levenscycli kan doorlopen. Daarnaast is het ook slim om de toekomstbestendigheid van een project in ogenschouw te nemen. De duurzaamheidsfactor van een circulair ontwerp kan tevens verhoogd worden door rekening te houden met beheers- en onderhoudsfactoren. Des te lager die factoren zijn, des te duurzamer is het eindresultaat. Uiteraard is het in dit level ook van wezenlijk belang om gebruik te maken van zo duurzaam mogelijke materialen, zodat de levensduur van een object wordt gemaximaliseerd. Ten slotte dient een circulair ontwerp zowel bij de aanleg als tijdens de gebruiksperiode ook rekening te houden met minimaal gebruik van grondstoffen en energie.